Glasko s.r.o.

História

GLASKO, s.r.o. Prešov je dynamicky sa rozvíjajúca firma, ktorá má v oblasti opracovania plochého skla a výroby izolačného skla niekoľkoročné skúsenosti. Vznikla v roku 1992 a za toto obdobie svojho pôsobenia sa dokázala plnohodnotne začleniť na trhu spracovateľov plochého skla. Medzi hlavné ciele spoločnosti patrí spokojnosť zákazníkov a snaha o maximálne prispôsobenie sa potrebám klientov, aby sa stala ich spoľahlivým dodávateľom.

Vízia spoločnosti

Snahou spoločnosti je zabezpečiť svojim klientom nielen plnohodnotný prístup k informáciám o technológiách, ale aby tieto technológie dokázali plnohodnotne využívať. Medzi naše hlavné úlohy patrí prispievanie k celkovej informovanosti a spokojnosti zákazníka, profesionálny prístup a vzdelávanie. Veľký sortiment produkovaných izolačných skiel s veľkou škálou nizkoemisívnych skiel, výroba bezpečnostného Kaleného skla (ESG) a presnosť pri dodržiavaní termínov je dnešným najväčším plusom pre udržanie si vedúcej pozície na východnom Slovensku.

Projekty Európskej únie

Nadrozmerné sklá v spoločnosti GLASKO s.r.o. Prešov
Inteligentné inovácie v spoločnosti GLASKO s.r.o. Prešov


Zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov v spoločnosti Glasko s.r.o. Prešov


Zásadné inovovanie procesov v spoločnosti GLASKO s.r.o. Prešov
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti GLASKO s.r.o. Prešov prostredníctvom inovácie produkčného procesu