Projekt: Inteligentné inovácie v spoločnosti GLASKO s.r.o. Prešov